هر دستگاهی که توی تعمیرگاه تون پذیرش شده باشه اینجا میتونید رد پاش رو پیدا کنید؛ به عبارتی در سرویس ورودی ها میتونید گزارش کاملی از تمام دستگاه هایی که در بخش تعمیرات پذیرش شده اند رو ببینید حالا چه تعمیر شده باشه یا تعمیر نشده باشه فرقی نمیکنه اینجا میتونید مشخصات دستگاه طرفحساب و سایر اطلاعات مربوط به پذیرش مورد نظرتون رو پیدا کنید.