در فیکس اسمارت پرداخت های متنوعی پشتیبانی میشود که در این سرویس تعریف شده اند مانند:

کارت به کارت – کارت خوان – نقدی و چک

اما با این حال ما قابلیت اضافه کردن سایر انواع پرداخت در آینده را هم در نظر گرفتیم که میتوانید در صورت نیاز براحتی به نرم افزار اضافه کنید.