چه تعمیرات موبایل کار کنید چه تعمیرات لوازم خانگی هیچ فرقی نمیکنه وقتی دستگاهی براتون میارن قاعدتا ایرادتی داره که اون رو میبایست رفع کنید؛ ایرادات معمول دستگاه ها رو توی این سرویس مشخص میکنید. برای مثال:
شکستگی نمایشگر – آب خوردگی – روشن نمیشود و…