آقای محمد عزیزی – خانم سمیرا کریمی – شرکت داده پردازان – هنرستان تلاش و… این عناوینی که برای طرف حساب های مختلف ممکنه بکار برده بشه و پر رنگ شده مشخص کردم همگی در این سرویس میتونید تعریف کنید.