بخش تعمیرات وقتی دستگاهی برای تعمیرات پذیرش میکنه قاعدتا میبایست مدل دستگاه رو مشخص کنه؛ حالا چه تعمیرات گوشی آیفون باشه چه تعمیرات جارو برقی فرقی نمیکنه تمام دستگاه های پذیرش شده دارای مدل هستند و در این بخش ثبت میشه.