هر شرکتی هزینه هایی هم داره مثل آب برق گاز کرایه حمل و… این نوع هزینه هارو میتونید در این بخش اضافه کنید.

دسته بندی در بخش هزینه ها بزودی در آپدیت ها اضافه خواهد شد.